ID-Psykoterapeutisk Forening
Behandlingsområder

CENTER FOR PERSONLIG UDVIKLING
Telefon 50471411

Klinikker:
- Ringstedgade 6 A, 2100 København Ø
  birte@psyk-koebenhavn.dk
- Vættehøjen 41, 4700 Næstved
  (også kontor)
  birte@psyk-naestved.dk

Forside
Profil
Priser
Kurser og foredrag
Terapi el. Coaching
Hvad er ID terapi
Artikler
Kontakt
Hvorfor g i psykoterapi

Birte


Hvorfor gå i psykoterapi
Psykoterapi kan bruges af mange - blandt andet i forbindelse med kriser, lavt selvværd, sorg, fastlåsthed, gentagelse af adfærdsmønstre, ensomhed, incest, personlig vækst, overforbrug af eksempelvis mad, cigaretter eller rusmidler. 

I terapi får man ikke gode råd eller retningslinjer - her lærer den enkelte at arbejde med sig selv, hvorved det bliver klart hvilke nye skridt der skal tages for at kunne skabe en forandring.

"Det handler ikke om hvordan man har det, men hvordan man tar' det".
Citat fra 1847 af den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard. (1813-1855).

Kierkegaard betegnes som fader til eksistentialismen, som er en filosofi, der sætter individet i centrum. Det er troen på at mennesket, gennem sine handlinger, skaber sin egen tilværelse, sin eksistens og identitet.